Нас видят, нас слышат, нам сопереживают, нас поддерживают. Кинематографисты Польши — наследники, соратники Великого кино морального беспокойства — написали обращение в поддержку Беларуси. Да здравствует Солидарность!

Кинематографисты Польши поддерживают Беларусь

Автор фото Паша Кричко

AUGUST 14th, 2020 EUROPEAN FILMMAKERS’ APPEAL TO SUPPORT BELARUS

Belarus’s peaceful demonstrations in defense of free, unadulterated elections are being bloodily suppressed by the authorities. People are getting killed, and thousands are being arrested, repressed, and imprisoned. Amongst them are our colleagues, including filmmakers and journalists, who are bravely documenting these dramatic events. We European filmmakers demand from the Belarusian authorities to immediately cease the violence, to respect the freedom of choice of the Belarusian people, and to release at once all detainees. We demand to fulfill the wishes of the Belarusian people: the release of all political prisoners; the resignation of president Lukashenko, and the holding of free and fair elections. We demand from all European authorities and governments to take decisive action to persuade the Belarusian authorities to implement the above measures, and to support the Belarusian people fighting for human rights. On the fortieth anniversary of the foundation of the Polish Solidarity movement, which changed the face of Europe and triggered the liberation of the Eastern Bloc from totalitarian regimes, we call on Europe to show solidarity with Belarusians.

Polish Film Academy
Dariusz Jabłoński, President
Warsaw Film Festival
Stefan Laudyn, Director
Krakow Film Festival
Krzysztof Gierat, Director
Directors Guild of Poland
Leszek Dawid
Sławomir Fabicki
Agnieszka Holland
Andrzej Jakimowski
Joanna Kos-Krauze
Borys Lankosz
Paweł Maślona
Paweł Pawlikowski
Łukasz Ronduda
Andrzej Saramonowicz
Janusz Zaorski

14 жніўня, 2020
ЗВАРОТ КІНЕМАТАГРАФІСТАЎ ЕЎРОПЫ АБ ПАДТРЫМЦЫ БЕЛАРУСІ

Мірныя дэманстрацыі беларускага народу ў падтрымку свабодных і празрыстых выбараў крывава прыгнятаюцца дзеючай уладай. Людзі гінуць. Тысячы арыштаваных, рэпрэсаваных і незаконна затрыманых. Сярод гэтых людзей ёсць і нашыя сябры – кінарэжысёры і журналісты, якія апісваюць і дакументуюць гэтыя драматычныя падзеі. Мы, кінематаграфісты Еўропы, патрабуем ад беларускай улады неадкладнага спынення гвалту, а таксама паважаць сапраўдны выбар народу Беларусі і першым чынам вызваліць усіх палітычных вязняў. Мы заклікаем выканаць волю беларускага народа: вызваленне ўсіх палітвязняў, адстаўка прэзідэнта Лукашэнкі, правядзенне адкрытых і сумленных выбараў. Мы патрабуем ад усіх еўрапейскіх дзяржаў прыняць тэрміновыя і вырашальныя меры, каб пераканаць беларускую ўладу ажыццявіць вышэй пазначаныя патрабаванні і падтрымаць народ Беларусі ў барацьбе за ўласныя правы. У саракавую гадавіну ўсталявання польскага руху “Салідарнасць”, якое змяніла аблічча Еўропы і вызваліла яе ўсходнюю частку ад таталітарнага рэжыму, мы заклікаем Еўропу праявіць салідарнасць з беларусамі.

Польская кінаакадэмія
Дарыюш Яблонскі, Прэзідэнт
Варшаўскі Кінафестываль
Стэфан Лаўдзін, Дырэктар
Кракаўскі Кінафестываль
Кшыштаф Герат, Дырэктар
Гільдыя рэжысёраў Польшчы
Лешак Давід
Славамір Фабіцкі
Агнешка Холанд
Анджэй Якімоўскі
Йоанна Кос-Краўзэ
Барыс Ланкош
Павел Маслона
Павел Паўлікоўскі
Лукаш Рандуда
Анджэй Сарамановіч
Януш Заорскі